Papež vydává knihu o Ježíši Kristu

Benedikt XVI. napsal knihu o Ježíši Kristu. Jmenuje se „Ježíš z Nazareta; od křtu v Jordánu k Proměnění.“

Opus Dei - Papež vydává knihu o Ježíši Kristu

Tisková kancelář Svatého Stolce dnes oznámila, že Svatý Otec Benedikt XVI. dokončil první část knihy nazvané „Ježíš z Nazareta, od křtu v Jordánu k Proměnění.“

Dle zdrojů předal knihu před několika dny do vydavatelství „Librería Editora Vaticana,“ které vlastní práva na všechny jeho spisy. Svazek má být vydán na jaře roku 2007.

V úvodu, z něhož bylo distribuováno několik stránek, píše papež, že „vydání knihy není ani v nejmenším úkon Magisteria, ale je pouze vyjádřením mého osobního hledání Pánovy tváře. Proto se mnou může kdokoli nesouhlasit.“

„Pouze prosím čtenáře o pozitivní přístup, bez kterého není možné porozumění,“ vysvětluje.

„Pokusil jsem se představit Ježíše evangelií jako autentického, historického Ježíše v pravém smyslu slova,“ říká papež.

Kniha shrnuje nejhlubší přesvědčení Josefa Ratzingera, který měl v úmyslu napsat toto dílo ještě předtím, než byl zvolen za papeže: „Prostřednictvím Ježíše se Bůh zviditelnil a v Bohu lze spatřit obraz spravedlivého člověka.“