Papež František připomíná svatého Josemaríu jako „předchůdce II. Vatikánského koncilu“.

Ve zprávě, které poslal státní sekretář Mons. Pietro Parolin účastníkům mezinárodního kongresu v Římě o svatém Josemaríovi, mluví papež František o poselství svatého Josemaríi.

Dále uvádíme překlad dopisu, který dostal velký kancléř Papežské univerzity Svatého Kříže, Mons. Javier Echevarría:

U příležitosti „Mezinárodního kongresu věnovanému svatému Josemaríovi Escrivá de Balaguer a teologickému myšlení“, který organizuje na konci Roku víry Papežská univerzita Svatého Kříže, akademická instituce tímto svatým inspirovaná, nejvyšší pastýř církve srdečně zdraví všechny účastníky kongresu: Přeji si, aby krásný příklad kněžského života svatého zakladatele, předchůdce II. Vatikánského koncilu v univerzálním povolání ke svatosti, podnítil ve všech věřících velké rodiny Opus Dei znovu obnovenou jistotu, že každý věřící na základě křtu, který ho přičleňuje ke Kristu, je povolán ke svatosti a k tomu, aby svou každodenní prací spolupracoval na spáse lidstva.

Jeho Svatost, s vědomím věčné pravdy hlásané slovem i životem svatým Josemaríou Escrivá - že plodnost apoštolátu se zakládá na modlitbě a na intenzivním a vytrvalém svátostném životě -, prosí o modlitbu za sebe a své postavení služebníka a za to, aby mu Duch svatý dal světlo při rozjímání, a uděluje jeho excelenci nejvyššímu rektorovi a profesorskému sboru apoštolské požehnání, včetně všech přítomných a všech těch, kdo Papežskou univerzitu navštěvují.

Arcibiskup Pietro Parolin

Státní sekretář Jeho Svatosti