Opus Dei a tělesné umrtvování

Šifra mistra Leonarda obrátila pozornost veřejnosti na katolický zvyk tělesného umrtvování. Otec Michael Barrett – kněz Opus Dei – odpovídá na několik otázek k tomuto tématu.

Nejnovější zprávy

1. Je vylíčení tělesného umrtvování v knize Šifra mistra Leonarda přesné?

Zobrazení krvavého umrtvování v Šifře mistra Leonarda je groteskním přeháněním, které nemá nic společného s realitou. Tvůrci filmu měli zřejmě v úmyslu co nejvíce šokovat, protože běžné užívání žíněného roucha a důtek by bylo příliš všední. Ve skutečnosti užívání žíněného roucha a důtek působí podobně nepříjemně jako například půst. Nedochází k žádnému krvácení, zranění nebo poškození něčího zdraví. Není to nic traumatického. Kdyby tělesné umrtvování nějak ubližovalo, církev by je nikdy nepovolila.

2. Používají členové Opus Dei žíněné roucho?

Někteří členové Opus Dei žijící v celibátu užívají tzv. žíněné roucho. Je to tenký, lehký, ocelový řetěz s malými tupými hroty, který se nosí kolem stehna. Žíněné roucho je nepohodlné – předpokládá se, že takové bude – ale žádným způsobem nepřekáží v normální aktivitě a vůbec nedochází ke krvácení, jak je popsáno v Šifře.

"Umrtvování nám pomáhá čelit přirozenému sklonu k osobní pohodlnosti, který nám často brání v odpovědi na křesťanské povolání lásky k Bohu a sloužit pro tuto lásku druhým."

3. A co důtky?

Zde platí totéž, co u žíněného roucha. Někteří členové žijící v celibátu je užívají zpravidla jednou týdně po dobu jedné nebo dvou minut. Opět, žádná krev, žádná zranění, jen jsou po krátkou dobu nepříjemné. Skutečné důtky mají daleko k obouručnímu bičování šíleného mnicha v Šifře. Reálné důtky jsou provazy vyrobené z tkané bavlny a váží méně než 50 gramů. Když členové nebo bývalí členové vidí mnicha bičujícího se ve filmu, okamžitě propukají v smích – tolik je to bláznivé.

4. Vynalezlo Opus Dei žíněné roucho a důtky?

Vůbec ne. Žíněné roucho a důtky společně s postem a dalšími prostředky tělesného umrtvování jsou používány v katolické církvi po celá staletí. Spousta velmi známých a uctívaných svatých jako sv. František z Assisi, sv. Ignác z Loyoly nebo sv. Terezie z Lisieux je používali. Ve dvacátém století je používali také lidé jako sv. Otec Pio, blahoslavená Matka Tereza nebo papež Pavel VI. Tělesné pokání jako půst nebo újma od masa jsou stále nařizovány církví pro všechny katolíky v některých dnech Postní doby před Velikonocemi.

Obtíže, které dobrovolně přijímají, sjednocují křesťany s Ježíšem Kristem a utrpeními, které na sebe dobrovolně vzal on.

5. Proč členové Opus Dei dělají tato umrtvování?

Pokání a umrtvování je malá, ale podstatná část křesťanského života. Ježíš Kristus se sám postil po dobu čtyřiceti dnů, aby se připravil na svou veřejnou činnost. Umrtvování nám pomáhá čelit přirozenému sklonu k osobní pohodlnosti, který nám často brání v odpovědi na křesťanské povolání lásky k Bohu a sloužit pro tuto lásku druhým. Toto dobrovolně přijaté nepohodlí je cestou spojení s Ježíšem Kristem a utrpením, které dobrovolně podstoupil, aby nás vykoupil z hříchu. Masochistický mnich líčený v Šifře mistra Leonarda, který má rád bolest jen pro ni samu, nemá nic společného se skutečným křesťanským umrtvováním. 

6. Jak důležité je umrtvování pro členy Opus Dei?

Oproti morbidnímu důrazu Šifry na umrtvování hraje pro členy Opus Dei umrtvování druhotnou úlohu. Pro všechny katolíky je na prvním místě láska k Bohu a bližnímu. Cílem pokání a umrtvování je oslabit naši sebestřednost a tak růst v lásce k Bohu a bližním. V duchu spojení víry s běžným životem Opus Dei zdůrazňuje význam malých obětí před velkými, jako je pokračování v práci i přes naši únavu, dochvilnost, vynechání malých potěšení při jídle a pití nebo nestěžování si.   

 

Zde se můžete také podívat na video, na kterém kněz Opus Dei P. John Wauck hovoří v anglickém jazyce o tělesném umrtvování.