Mons. Ocáriz prosí, abychom se v tomto měsíci říjnu s velkorysostí připojili k prosbě papeže

Papež František vybídl všechny katolíky ke každodenní modlitbě růžence v průběhu měsíce října, kterou mají končit modlitbami Pod ochranu Tvou a Svatý Michaeli, archanděli.

Opus Dei - Mons. Ocáriz prosí, abychom se v tomto měsíci říjnu s velkorysostí připojili k prosbě papeže

Papež František vybídl všechny katolíky ke každodenní modlitbě růžence v průběhu měsíce října, kterou mají končit modlitbami Pod ochranu Tvou a Svatý Michaeli, archanděli (srov. sdělení tiskového střediska Svatého stolce ze dne 29. 9. 2018). Jsou to modlitby, jež nám pomohou rozšířit Kristův mír a modlit se zvláštním způsobem za dar jednoty Církve a světa. Nemůžeme ignorovat, jak říkal sv. Pavel Efezanům, že „vedeme přece zápas ne proti nějaké obyčejné lidské moci, ale proti knížatům a mocnostem, proti těm, kteří mají svou říši tmy v tomto světě, proti zlým duchům v ovzduší“ (Ef 6, 12).

Prosím a povzbuzuji všechny členy Díla, spolupracovníky a ty, kteří se účastní apoštolských činností, aby s velkorysostí podpořili toto papežovo přání a rozšířili tuto výzvu mezi mnoho dalších přátel, a sice aby úpěnlivě prosili naši Matku, Pannu Marii, a sv. Michaela Archanděla o ochranu Církve.

30. září 2018