Mons. Mariano Fazio

Mariano Fazio se narodil v Buenos Aires 25. dubna 1960. Vystudoval historii na Univerzitě v Buenos Aires a získal doktorát z filosofie na Pontifikální univerzitě Svatého Kříže.

Nejnovější zprávy

V roce 1991 obdržel kněžské svěcení z rukou sv. Jana Pavla II. poté, co 7 let působil v Ekvádoru jako profesor filosofie práva a redaktor deníku El Telégrafo.

Od roku 1996 do roku 2002 byl v Římě prvním děkanem Fakulty institucionální komunikace na Pontifikální univerzitě Svatého Kříže a poté v letech 2002-2008 rektorem této univerzity. V té samé době byl zvolen prezidentem Konference rektorů Římských pontifikálních univerzit.

V roce 2007 byl vybrán jako odborník V. generální konference episkopátu Latinské Ameriky a Karibiku (Aparecida, Brazílie). Několik měsíců poté se přestěhoval zpět na americký kontinent, kde až do současnosti působil jako vikář Opus Dei v Argentině, Paraguayi a Bolívii.

Je autorem více než 20 knih o moderní společnosti a procesech sekularizace, mezi nimiž vynikají Dějiny současné filosofie (Historia de la filosofía contemporánea), Dějiny novověké filosofie (Historia de la filosofía moderna), Dějiny moderního myšlení (Historia de las ideas contemporáneas). V jeho díle nacházíme také různé životopisné publikace, mj. Papež František, Klíč k jeho myšlení (El Papa Francisco. Claves de su pensamiento); Sv. Jan XXIII. (San Juan XXIII); Blahoslavený Pavel VI., Vládnout z bolesti (Beato Pablo VI. Gobernar desde el dolor); Od Benedikta XV. k Benediktu XVI. (De Benedicto XV a Benedicto XVI).