Jubileum zakladatele Opus Dei

Ve Španělsku a dalších zemích si katolická církev připomněla sté výročí narozeni zakladatele náboženské organizace Opus Dei Josemaríi Escrivy de Balaguer (*9. ledna 1902 ve španělském Barbastru). Jak oznámila madridská delegatura teto organizace, k významnému výročí se budou po cely rok konat náboženské obřady, výstavy a semináře ve Španělsku, Itálii, Francii, Nizozemsku, Hondurasu i jiných zemích.

Josemaría Escrivá tři roky po svém vysvěceni na kněze, jako šestadvacetiletý, založil v Madridu laickou organizaci Opus Dei (Dílo Bozi), jejímž cílem je uplatňování viry v každodenním životě, především v různých světských povoláních. Poselství Opus Dei zpočátku u mnohých vyvolávalo pochybnosti a spekulace o údajných jiných, tajných cílech. Pomluvy, které někdy přerostly až v pronásledování clenu Opus Dei, jeho zakladatel mlčky přecházel jako "nepochopeni dobrých lidi" a "svým dětem" nabídl osvědčeny křesťansky recept: Modlit se, usmát se, odpustit. Ten se snažil také neúnavně uplatňovat a zároveň kázal, ze svatost není záležitostí pro privilegované, doménou řeholníků a kněží, nýbrž ze všechny cesty na zemi, všechny stavy a profese mohou byt cestami Božími. Obyčejným křesťanům všech společenských vrstev v době pokračující sekularizace připomínal, ze mohou svět utvářet v Kristu zevnitř.

Dílo postupně získávalo všechny potřebné aprobace ze strany Svatého stolce, až bylo 28. listopadu 1982 ustaveno jako osobni prelatura. V současné době má Opus Dei po celém světe na 80 000 clenu - laiku nejrůznějších profesi, mužů a zen, včetně asi 1500 kněží. V České republice působí Opus Dei od roku 1990.

Josemaría Escrivá zemřel 26. června 1975 v pověsti svatosti ve své pracovně v Říme. Proces blahořečeni a svatořečeni byl zahájen 19. února 1981 v Římě. Papež Jan Pavel II. mu 9. dubna 1990 p5iznal heroicky stupen jeho ctnosti a 6. července 1991 p5iznal dekretem zázračný charakter jednoho uzdraveni přičteného jeho přímluvě. Zakladatel Opus Dei byl blahořečen papežem Janem Pavlem II. v Říme 17. května 1992. Loni 20. prosince Svaty otec podepsal dekrety, jimiž se otevírá cesta ke svatořečeni zakladatele organizace Opus Dei.

Katolický týdeník, 27 ledna 2002