Dopis Svatého otce k univerzitním studentům na setkání UNIV

Papež František poslal poselství u příležitosti 50. výročí pravidelného setkání univerzitních studentů pořádaného prelaturou Opus Dei.

Od papeže
Opus Dei - Dopis Svatého otce k univerzitním studentům na setkání UNIV

Milí mladí,

u příležitosti 50. výročí pravidelného setkání pořádaného prelaturou Opus Dei pro univerzitní studenty, přicházíte opět do Věčného města pohnuti láskou k Bohu, k církvi i k papeži. Nabízí se vám tímto krásná příležitost na setkání s Kristem během Svatého týdne, příležitost vyzrát ve víře i ve vašem závazku společně s ostatními mladými lidmi různých kultur i zkušeností, ale povzbuzených stejnou touhou po štěstí, plnosti i velkorysému odevzdání.

Vaše setkání se děje ve stejném roce, kdy se odehrává biskupská synoda „o mladých, víře a rozpoznávání povolání“. Povzbuzuji vás, abyste se účastnili této církevní události. Právě k tomu vám pomůže upřít pohled na Jana, mladého učedníka, kterého Ježíš miloval a kterému odevzdal Marii jako naši Matku. On vás naučí rozpoznat Ježíše, který prochází vaším životem a následovat ho se zápalem a radostí, „těch, kdo se setkávají s Ježíšem.“ (Evangelii gaudium, 1).

Ano, Pán nás všechny zve následovat ho s radostí a milovat Boha i ostatní bez omezení. K tomu vám může pomoci tato rada sv. Josemaríi: „Ať hledáš Krista, ať nalezneš Krista, ať miluješ Krista.“ (Cesta, bod č. 382). Snažte se každý den prohlubovat svůj přátelský vztah s Kristem a často se ptejte: „Co by dělal na mém místě Ježíš? Co mohu udělat, abych se Mu více podobal a přinášel Ho ostatním?“ Hledejte Ho v modlitbě, ve svátostech, ve všech příležitostech vašeho života a také v osobách, které vás obklopují: přátelé, rodina, spolužáci i v potřebných a zapomenutých tímto světem, ve kterých se zvláštním způsobem odráží Kristova tvář. Zvu vás, abyste vyšli z vás samých, přemohli pohodlnost i sobectví myslet jen na své věci, vydali se na cestu za setkáním s potřebnými a sloužili jim svými talenty. To je nejlepší způsob jak následovat Krista a mít stále srdce zamilované do Něj.

Modlím se za vás, vaše projekty i nadšení, abyste cítili v každé chvíli lásku Pána, který nás povolal k životu služby i odevzdání.

Prosím vás též, abyste se za mě nezapomínali modlit. Kéž vám Ježíš žehná a stará se o vás Panna Maria.

Srdečně zdraví

František