Děkovná mše za blahořečení dona Álvara

Děkovná mše v Týnském chrámu v Praze 28. listopadu

Nejnovější zprávy

28. listopadu 2014 v 18:00 v chrámu Matky Boží před Týnem bude slavena biskupem Mons. L. Hučkem děkovná bohoslužba za blahořečení dona Álvara del Portilla.

Na den 28. listopadu připadá také výročí zřízení personální prelatury Opus Dei svatým Janem Pavlem II. v roce 1982.