Audience papeže Františka v předvečer vánočních svátků

V pondělí 23. prosince v 11:30 přijal Svatý otec František na audienci preláta Opus Dei, Mons. Javiera Echevarríu.

Prelát opět popřál papeži k vánočním svátkům. Na závěr audience Mons. Echevarría poznamenal, že „když je člověk chvíli s papežem, má vždycky dojem, že strávil čas s dobrým Otcem“.

A dodal: „Svatý otec nás povzbuzuje, abychom dále apoštolsky pracovali ve všech zemích, kde působí věřící prelatury. Zvláště mu záleží na plodném apoštolátu zpovědi, což je svátost Božího milosrdenství.“

„Rovněž si přál udělit apoštolské požehnání všem věřícím Opus Dei - kněžím a laikům - a to zvláště nemocným.“