Número d'articles: 31

Infografia: com es governa l'Opus Dei?

En aquest gràfic s'explica visualment com es governa l'Opus Dei a nivell central i als països on és present. S'ofereixen també algunes dades actuals, com ara nombre de fidels o distribució per continents.

Últimes notícies

En quins idiomes estan disponibles els Estatuts de l'Opus Dei?

Els estatuts de l'Opus Dei van ser promulgats pel Papa sant Joan Pau II el 1982. Actualment, s'ofereixen traduccions de l'original llatí en cinc idiomes.

Últimes notícies

"Sembradors de pau i d'alegria": El carisma de l'Opus Dei en paraules de sant Josepmaria

En aquest vídeo breu recollim alguns trets del carisma de l'Opus Dei, explicats per sant Josepmaria: fer-ho tot per amor, tenir comprensió per a tothom, pregar per l'Església i pel Papa, compartir la mateixa vocació, ser família, imitar Jesucrist, ser temple de la Trinitat Beatíssima enmig del carrer, santificar la feina.

Pregar amb sant Josepmaria

Per què es convoca el congrés general extraordinari?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

Últimes notícies

Qui és competent per modificar els Estatuts?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

Últimes notícies

Què són els Estatuts? Per què són tan importants per a la Prelatura?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

Últimes notícies

Per què s'assenyala a “Ad charisma tuendum” que el prelat no serà bisbe?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

Últimes notícies

A què es refereix el títol de protonotari apostòlic supernumerari que s'esmenta al motu proprio?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

Últimes notícies

Quin resultat es pot esperar del congrés?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

Últimes notícies

Què vol dir que el Papa és el legislador?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

Últimes notícies