Quin resultat es pot esperar del congrés?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

Com que el Papa és el legislador en el cas dels Estatuts de les prelatures personals, no es preveu cap comunicació pública de la proposta final de modificació dels estatuts per part de l'Opus Dei, sinó que aquesta es presentarà directament al Dicasteri per al Clergat.