En quins idiomes estan disponibles els Estatuts de l'Opus Dei?

Els estatuts de l'Opus Dei van ser promulgats pel Papa sant Joan Pau II el 1982. Actualment, s'ofereixen traduccions de l'original llatí en cinc idiomes.

Els Estatuts (1982), promulgats en llatí, defineixen amb precisió la configuració jurídica de la prelatura, la seva organització i fins. S'anomenen pròpiament Codex iuris particularis seu Statuta Praelaturae Sanctae Crucis et Operis Dei. Podeu consultar-lo aquí.

No hi ha una traducció oficial dels Estatuts. Per facilitar-ne la comprensió en altres llengües s'han traduït per especialistes. Es poden llegir en espanyol, anglès, italià, francès i alemany.