Per què s'assenyala a “Ad charisma tuendum” que el prelat no serà bisbe?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

Es tracta d'una iniciativa i decisió de la Santa Seu, en el marc d'una reestructuració del govern de la Cúria, per reforçar —com diu el motu proprio— la dimensió carismàtica.