Número d'articles: 31

Què és un congrés general extraordinari?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

Últimes notícies

Canvia alguna cosa al govern de la Prelatura?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

Últimes notícies

Com es complementen carisma i jerarquia a l'Opus Dei?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

Últimes notícies

Què és un carisma?

El Catecisme de l'Església catòlica, a la secció on desenvolupa el Credo, a l'article 9 "Crec en l'Església catòlica", explica què és un carisma en els números 799, 800 i 801.

Últimes notícies

Per què a "Ad charisma tuendum" s'insisteix en el “carisma”? Són realitats oposades el carisma i la jerarquia?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

Últimes notícies

Què suposa el motu proprio "Ad charisma tuendum" a la vida dels fidels de la Prelatura?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

Últimes notícies

Quina és la finalitat del motu proprio "Ad charisma tuendum"?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

Últimes notícies

Qui està convocat al congrés?

Preguntes i respostes sobre el motu proprio "Ad charisma tuendum" i sobre el congrés general extraordinari a l'Opus Dei.

Últimes notícies

Carta del prelat (6 d'octubre de 2022)

El prelat de l'Opus Dei comunica que el primer semestre del 2023 convocarà un Congrés general extraordinari per dur a terme l'adequació dels estatuts de l'Obra segons les indicacions del motu proprio "Ad charisma tuendum".

Cartes i missatges

Carta del prelat a propòsit del motu proprio “Ad charisma tuendum”

Mons. Fernando Ocáriz, prelat de l'Opus Dei, escriu sobre el motu proprio “Ad charisma tuendum” (“Per a tutelar el carisma”) del Papa Francesc.

Cartes i missatges