Cronologia del camí jurídic recent de l'Opus Dei

A continuació es presenten algunes dates rellevants i recents del camí jurídic de l'Opus Dei.

28 de novembre de 1982: Sant Joan Pau II erigeix l'Opus Dei en prelatura personal amb la constitució apostòlica Ut sit.

19 de març de 2022: Amb la constitució apostòlica Praedicate Evangelium, el Papa Francesc reforma l'organització de la Cúria romana. Sobre les prelatures personals, a l'art. 117 s'estableix el canvi de dependència de la Congregació per als Bisbes al Dicasteri per al Clergat.

14 de juliol de 2022: La Santa Seu publica la carta apostòlica en forma de motu proprio Ad charisma tuendum, del Papa Francesc. Entre altres coses, s'hi indica que “els Estatuts propis de la prelatura de l'Opus Dei seran convenientment adaptats, a proposta de la mateixa Prelatura, perquè els òrgans competents de la Seu Apostòlica l'aprovin” (art. 3).

4 d'agost de 2022: Entra en vigor el motu proprio Ad charisma tuendum.

6 d'octubre de 2022: Mons. Fernando Ocáriz comunica a través d'una carta que convocarà un Congrés general extraordinari de la Prelatura “per dur a terme el que el Papa ens ha demanat sobre l’adequació dels Estatuts de l’Obra a les indicacions del motu proprio Ad charisma tuendum”. Demana “l’aportació dels qui vulgueu enviar suggeriments concrets” per preparar “aquest treball de les congressistes i els congressistes”.

7 de gener de 2023: El prelat de l'Opus Dei comunica que el Congrés general extraordinari s'esdevindrà a Roma del 12 al 16 d'abril de 2023.

12-16 d'abril de 2023: Celebració del Congrés general extraordinari a Roma, que s'iniciarà el dia 12 amb la Santa Missa; del 12 al 16 s'estudiarà i votarà la proposta de nova redacció dels números dels Estatuts que es vegi necessari d'acord amb allò que el Papa sol·licita a "Ad charisma tuendum".