Número d'articles: 31

Carta apostòlica en forma de motu proprio "Ad charisma tuendum"

Oferim una traducció pròpia del motu proprio "Ad charisma tuendum".

Del Papa