Prästadömets år: Ett sakrament till tjänst för andra

Att vara präst innebär att vara allas tjänare. Liksom Kristus tvättade sina lärjungars fötter, så bör prästen uppoffra sig för att tjäna andra. Det är framför allt Gud som uppskattar en sådan generositet. Ännu en video under Prästadömets år. (3 min 16 sek)