Antal artiklar: 45

Familjen: man och kvinna

Under den allmänna audiensen den 15 april talade påven Franciskus i sin veckovisa katekes om mannen och kvinnan. De är olika men kompletterar varandra. Detta förhållande är grunden för äktenskapets gemenskap som alltid bärs upp av Guds nåd.

Om Påven

Påve Franciskus vill att vi hittar våra personliga gränsområden

Zenit intervjuar Msgr. Fernando Ocáriz med anledning av hans nya institutionella uppgift och intervjubok

Aktuellt

UNIV ger Påven en tavla med Flykten till Egypten

Studenterna som deltar i UNIV-kongressen 2015 har gett påven en tavla som föreställer den Heliga Familjens flykt till Egypten, för att visa sin solidaritet med kristna som förföljs i olika delar av världen.

Om Påven

Världen behöver mäktiga förebedjare för att motverka det utbredda våldet

Dessa dagar hörs många röster som vill ha frid, samförstånd och dialog. Under 2014 - som för mig varit tätt sammanvävt med Álvaro del Portillos saligförklaring - har minnet av denne biskops vänliga sinnelag, som förmedlade så mycket frid till dem som befann sig i hans närhet, ofta gjort sig påmint.

Nyheter

27 september: Påve Franciscus brev

Påve Franciscus’ brev till biskop Javier Echevarría, Opus Deis prelat, med anledning av Álvaro del Portillos saligförklaring.

Dokumentation