Jul: Låt oss vara vittnen för Jesu Kristi kärlek i vardagslivet

I den kyrka där Ugandas martyrer vördas önskar Opus Deis prelat oss en god jul. Han vill att vi tänker på familjen i Nazareth — där det nyfödda Jesusbarnet är — och vittnar om kristen tro och familjeliv.