Antal artiklar: 20

Marias Liv (XI): Återkomsten till Nasaret

Denna månad skall vi betrakta den Heliga Familjens första år i Nasaret vid återkomsten från Egypten, när Jesus växte upp och förstärktes som man tack vare Marias och Josefs omsorg.

Andliga texter

Marias liv (X): Flykten till Egypten.

Tionde kapitlet av ”Marias liv” betraktar den Heliga Familjens flykt till Egypten, ”månader av dolt arbete och tyst lidande, med längtan efter hemmet som lämnats”.

Andliga texter

Marias liv (IX): De tre vise männens tillbedjan

Under andra hälften av Marianska året uppehåller sig serien om Marias liv vid scenen för de visa männens tillbedjan, genom vilka alla folkens ankomst till kyrkan förutsagts.

Andliga texter

Marias liv (VIII): Jesu frambärande i Templet

Maria och Josef bär fram barnet i Templet och bär fram honom inför Israels folk. Detta är scenen som skall betraktas i åttonde texten om Jungfruns liv.

Andliga texter

Marias liv (VII) Jesu födelse

I mitten av Marianska året stannar texten om Den heliga Jungfrun vid scenen för Jesu födelse.

Andliga texter

Marias liv (VI): Marias besök hos Elisabet

Det marianska året fortsätter hos Opus Dei. Det sjätte avsnittet i Marias liv betraktar Jungfruns besök hos sin kusin.

Andliga texter

Marias liv (V): Ängelns bud till Maria

Femte artikeln om Marias liv, vid tidpunkten för marianska årets tacksägelse, som vi upplever i Opus Dei. ”Ängeln kom med bud till Maria. Och hon blev havande av den Helige Ande”.

Andliga texter

Marias liv (IV): Trolovningen med Josef

När Marias och Josefs liv förenas är vi nära tidernas fullbordan. Kristi föräldrars giftermål är det fjärde avsnittet i ”Jungfru Marias liv”, som vi publicerar under det marianska året i Opus Dei.

Andliga texter

Marias liv (III). Jungfruns Frambärande

Det marianska året hos Opus Dei fortsätter. Denna månad föreslår vi er några tankar om Marias frambärande i Templet.

Andliga texter

Marias liv (II): Vår Frus födelse

Den 8 september firar vi Jungfru Marias födelse. Den firas den 8 september, nio månader efter Marias obefleckade avlelse som firas den 8 december.

Andliga texter