Antal artiklar: 8

Brev från prelaten (9 januari 2018)

"Som ett mänskligt arvegods vill jag lämna efter mig kärlek till friheten och gott humör." Prelaten citerar den helige Josemaría och inbjuder oss att reflektera över friheten som är en gåva till oss. Brevet undertecknades på grundarens födelsedag.

Herdabrev och meddelande

Frihetens äventyr

Artikel av den helige Josemaría. Att tala om frihet, om kärlek till friheten, betyder att presentera ett svårt ideal: det är att tala om en av trons största rikedomar. Kristen är den som förmår älska inte blott mänskligheten rent abstrakt utan varje person som står vid hans sida.

Andliga texter

"Vi måste vara ödmjuka"

Du bör lyda — eller leda — med mycket kärlek. (Smedjan, nr. 629)

Dagliga texter

"Den enda frihet som frälser är den kristna friheten"

Det är inte sant att det finns en motsättning mellan att vara en god katolik och att troget tjäna det civila samhället. Det finns inget skäl för att Kyrkan och Staten skulle komma i konflikt då de legitimt utövar sin respektive myndighet inför den uppgift som Gud har anförtrott åt dem. De ljuger - just det: ljuger! - som påstår motsatsen. Det är samma personer som i en falsk frihets namn skulle vilja, helt ”älskvärt”, att vi katoliker återvände till katakomberna. (Plogfåran, nr. 301)

Dagliga texter

”Här är jag, beredd att göra vadhelst du vill”

Vad skall jag göra för att min kärlek till Herren skall bestå, för att den skall öka? frågar du mig ivrigt. Min son, lämna undan för undan den gamla människan, även genom att med nöje ge upp saker som i sig visserligen är goda, men som hindrar dig från att lösgöra dig från ditt jag … ; säg till Herren, med gärningar, ständigt: ”Här är jag, beredd att göra vadhelst du vill”. (Smedjan, nr. 117)

Dagliga texter

"Jag skriker om min kärlek till den personliga friheten"

Samvetsfrihet? Nej! - Hur mycket ont har inte detta beklagliga misstag medfört för såväl folk som enskilda, då det tillåter att man handlar mot sina innersta ingivelser. ”Samvetenas” frihet däremot - ja! Det betyder att man är skyldig att följa sina inre befallningar ... men först efter att ha fått en grundlig utbildning! (Plogfåran, nr. 389)

Dagliga texter

"Du litar inte alls på dig själv, utan helt och hållet på Gud"

Du har aldrig känt dig så fullständigt fri som nu, då din frihet är vävd av kärlek och beredskap att lösgöra dig, av säkerhet och osäkerhet: för du litar inte alls på dig själv, utan helt och hållet på Gud. (Plogfåran, nr. 787)

Dagliga texter

"Låt oss inte dra oss undan plikten att leva"

Du blev mycket allvarlig då du hörde mig säga: Jag tar villigt emot döden när Han vill, som Han vill och där Han vill. Och samtidigt tycker jag att det vore ”bekvämt” att dö snart, för vi måste vilja arbeta många år för Honom och, för hans skull, i tjänst för de andra. (Smedjan, nr 1039)

Dagliga texter