Antal artiklar: 4

Månadsreträtt juli 2021 #Hemifrån

Glädjen hos en man eller kvinna som tillhör Gud (...) drar till sig andra så att de går kristna vägar (Plogfåran, nr. 60). Några idéer för att göra reträtten i juli hemifrån.

Andliga texter

Gud tröttnar inte på att förlåta

Några texter av den salige Josemaría om bikten samt en video där Opus Deis grundare under ett möte i Venezuela 1975 talar om vikten av att ta emot botens sakrament.

Be med den helige Josemaría

Fullständig avlat och kollektiv syndaförlåtelse i Coronavirusets nödsituation

Kurians rättsliga avdelning för försoning och bot, Penitenzieria, har utfärdat ett dekret om att man i nödsituationen med spridningen av Covid-19 tillåter fullständig avlat för dem som har insjuknat i coronavirus, dem som hjälper dessa och för alla troende i världen som ber för dem. Man meddelar även möjligheten till en kollektiv syndaförlåtelse i denna tid av stort behov.

Aktuellt

"Gå snabbt till bikt"

Min son, om du någon gång faller, så gå snabbt till bikt och andlig vägledning: visa såret! så att du botas på djupet, så att varje risk för infektion avlägsnas, även om det gör lika ont som ett kirurgiskt ingrepp. (Smedjan, nr. 192)

Dagliga texter