Kort biografi över prelaten
Msgr Fernando Ocáriz, Opus Deis prelat
Prelatens brev (1/10 2018)