Himmelske Fader, hjälp mig

Jag vill upprepa något väldigt trösterikt till dig som blir nedstämd: åt den som gör vad han kan, förnekar inte Gud sin nåd. Vår Herre är en Fader, och om en son säger stilla i sitt hjärta: - Himmelske Fader, här är jag, hjälp mig … Om han vänder sig till Guds Moder, som är vår Moder, går han framåt.

Men Gud är krävande. Han kräver sann kärlek; han vill inte ha förrädare. Man måste vara trogen i den övernaturliga kampen, vilket innebär att vara lycklig på jorden till priset av uppoffringar. (Korsvägen, STATION X, nr. 3)

Ta emot botens heliga sakrament, detta Guds förlåtelses sakrament, varje vecka – och varje gång ni behöver det, utan att falla offer för skrupler. Iklädda nåden kommer vi att ta oss fram mellan berg och uppför våra kristna förpliktelsers backe utan att göra uppehåll. Genom att använda oss av dessa medel kommer vi, med god vilja och med en bön till Herren om att han må ge oss ett fastare hopp för var dag som går, att besitta den smittsamma glädje som tillhör dem som vet att de är Guds barn: Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Optimism, alltså! Med den kraft som hoppet ger kommer vi att kämpa för att sudda ut det klibbiga spår som hatets såningsmän sprider, och vi kommer att återupptäcka världen ur ett nytt, glädjefyllt perspektiv, för världen kom vacker och ren ur Guds händer, och med den skönheten skall vi återge den till Honom, om vi lär oss att ångra oss.

Låt oss växa i hoppet, så kommer vi även att styrkas i tron, den sanna grunden för vad vi hoppas på och vissheten om det vi inte äger. Låt oss växa i denna dygd, vilket innebär att bönfalla Herren om att öka sin kärlek i oss, för man förtröstar bara verkligen på den man älskar av all sin kraft. Och det är mödan värt att älska Herren. Ni har i likhet med mig erfarit att förälskade människor förmår hänge sig med säkerhet, och deras hjärtan slår i underbar harmoni i en och samma vilja. Och hur skall då inte Guds Kärlek vara? Vet ni inte att Kristus har dött för var och en av oss? Jodå, för detta vårt arma, lilla hjärta har Jesu försoningsoffer ägt rum.

Herren talar ofta om den belöning som han har utverkat åt oss genom sin död och uppståndelse. Jag går bort och bereder plats för er. Och när jag har gått och berett plats för er, skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. Himlen är målet för vår jordiska vandring. Jesus Kristus har gått före oss och där, i sällskap med den heliga Jungfrun och den helige Josef – som jag vördar så mycket – med änglarna och helgonen, där väntar han på vår ankomst. (Guds vänner, nr. 219-220)