Antal artiklar: 216

Studier

”Du som är student: bygg upp en grundlig och verksam fromhet, utmärk dig i dina studier och se till att känna en djup önskan efter att vara apostoliskt verksam i ditt yrke. – Jag lovar dig att med kraften i din religiösa och vetenskapliga bildning kommer även snabba och omfattande framgångar.” (Vägen, 346)

Be med den helige Josemaría

Ditt liv får inte vara förgäves

Den helige Josemaría förkunnade att heligheten är tillgänglig för varje kristen. Vi publicerar några texter där han talar om denna gudomliga kallelse som han helt motsvarade.

Be med den helige Josemaría

Helighet

”Helighetens stora hemlighet – skrev den helige Josemaría – är inte annat än att man mer och mer efterliknar den som är den enda älskvärda förebilden.” (Smedjan, 752).

Be med den helige Josemaría

Rosenkransåret

I sitt apostoliska brev ”Jungfru Marias Rosenkrans” inbjöd Johannes Paulus II de kristna att be denna bön för att av Maria lära sig ”att betrakta skönheten i Kristi ansikte och uppleva hans kärleks djup”. I denna sektion kommer vi att publicera texter av den helige Josemaría som handlar om Rosenkransens hemligheter.

Be med den helige Josemaría

Rosenkransbönen

«Rosenkransen har alltid varit ett uttryck för denna trosövertygelse (att Jesus har återuppstått). Genom rosenkransbönen kan de troende gå bortom lidandets mörker och skåda Kristi härlighet i uppståndelsen och himmelsfärden» (Johannes Paulus II, ”Rosenkransbönen”, 23).

Be med den helige Josemaría

Herrens tvåtusen år långa väntan

Jesus har stannat kvar i den heliga Hostian för vår skull! För att vara kvar vid vår sida, för att stödja oss, för att leda oss. Och kärlek återgäldas endast med kärlek. - Hur skulle vi kunna annat än att gå till tabernaklet varje dag, även om det bara är för några minuter, för att ge honom vår hälsning och en sons och broders kärlek? (Plogfåran, nr. 686)

Be med den helige Josemaría

Det vanliga livets ovanlighet

”Jag upprepar: det är i ditt vanliga arbetes enkelhet”, skrev den helige Josemaría, ”i vardagens monotona detaljer, som du måste upptäcka en – för många dold – hemlighet som är storslagen och ny: Kärleken.” (Plogfåran, 489)

Be med den helige Josemaría

Att förvandla arbetet till bön

Opus Deis grundare skrev i punkten 738 i “Smedjan”: «Vi som är Guds barn måste vara kontemplativa: personer som mitt i folkvimlet kan finna själens tystnad i ett ihållande samtal med Herren».

Be med den helige Josemaría

Marias Upptagning i himmelen

Den 15 augusti firar Kyrkan Jungfru Marias Upptagning i himmelen. Vi lägger fram några avsnitt ur en predikan som hölls av den salige Josemaría den 15 augusti 1961 och som ingår i boken ”När Kristus går förbi" under titeln ”Den heliga Jungfrun, orsak till vår glädje”.

Be med den helige Josemaría

I Vår Fru av Karmels högtidsdag

”Bär det heliga skapularet av berget Karmel på ditt bröst. Få uttryck för fromhet – och det finns många goda marianska fromhetsövningar – är så djupt rotade bland de troende och har så ofta välsignats av påvarna.” (Den helige Josemaría, Vägen, 500. Texter av den helige Josemaría med anledning av Vår Fru av Karmels högtidsdag, 16 juli).

Be med den helige Josemaría