Antal artiklar: 70

Meddelande från prelaten (1/11 2017)

Ja, det är möjligt att vara nöjda mitt bland osäkerhet, problem och bekymmer... Låt oss alla förmedla den glädje som Gud ger oss.

Herdabrev och meddelande

Meddelande från prelaten (10/10 2017)

En kristens trohet är en tacksam trohet, eftersom vi inte är trogna en idé, utan en person: »Jesus, vad du är god, vad du är god!.«

Herdabrev och meddelande

Prelatens brev (24/9 2017)

“Vad vill ni?” frågar Jesus ungdomarna. Om vi hjälper dem att växa upp som friska personer som har ett starkt hjärta kommer de att kunna höra hans kallelse: “Kom och se”

Herdabrev och meddelande

«Närhet, bön och medkänsla för vart och ett av offren»

Meddelande från Opus Deis prelat efter terroristattacken i Barcelona, som han besökte för några veckor sedan.

Uppträdanden

Meddelande från prelaten augusti 2017

Meddelande från Msgr Fernando Ocariz med anledning av Jungfru Marias upptagning till himmelen.

Herdabrev och meddelande

Meddelande från prelaten (7/7 2017)

Gud förväntar sig av oss kristna att vi sprider evangeliet till alla, i dess ursprungliga renhet och strålande nyhet, med trohet och djärvhet.

Herdabrev och meddelande

Prelatens brev (4/6 2017)

Familjer som håller ihop, hjälper andra familjer och tar emot hjälp från andra. I detta brev har prelaten förslag på hur vi kan värna om familjen, kärlekens sköte.

Herdabrev och meddelande

Meddelande från prelaten (10/5 2017)

Msgr Fernando Ocaríz inbjuder oss att i våra böner slå följe med den helige Fadern på hans resa till Fatima, och att förena oss med påven Franciskus genom att uppmärksamt visa människorna i vår närhet kärlek.

Herdabrev och meddelande

Kort biografi över prelaten

Msgr Fernando Ocáriz blev den 23 januari 2017 utnämnd av Påven till prelat för Opus Dei. Samma dag som valkongressen hade utvalt honom.

Fernando Ocáriz

Den nye prelatens första ord: Gläd er i hoppet!

Msgr Fernando Ocáriz gör ett kort uttalande dagen efter att påven Franciskus utnämnt honom till Opus Deis prelat. Han talar om sina förhoppningar och målsättningar. Msgr Ocáriz blir den tredje efterträdaren till den helige Josemaría att leda Opus Dei, en institution som är en del av katolska Kyrkan.

Uppträdanden