Antal artiklar: 885

Permanent avlat

Den Heliga Stolens Apostoliska penitentiariet har meddelat att de avlat som medlemmar av Verket och deras familjer kan åtnjuta på visa datum beviljas för alltid. Fram till nu har de förnyats vart sjunde år.

Aktuellt

Msgr Ocáriz: "Ernesto Cofiño var som en surdeg som gradvis förändrade sin omgivning"

Så sade msgr Fernando Ocariz, Opus Deis prelat, när han fick höra att påven Franciskus låtit utfärda ett dekret om guatemalanen Ernesto Cofiño heroiska dygder.

Om Prelaten

40-årsdagen av överlämnandet av den apostoliska konstitutionen "Ut sit".

Den 28 november 1982 upprättade Johannes Paulus II Opus Dei som en personalprelatur genom den apostoliska konstitutionen "Ut sit", som överlämnades till den salige Álvaro del Portillo (då Opus Deis förste prelat) den 19 mars 1983.

Aktuellt

Pastoral resa till Finland och Estland

Opus Deis prelat gör en pastoral resa till Finland och Estland den 22-26 november. Förutom att besöka medlemmar av Verket och vänner i dessa länder, kommer han att närvara vid vigningen av den nya biskopen i Helsingfors.

Om Prelaten

Regionmöten eller arbetsveckor i Opus Dei

Några frågor och svar: Vad är regionmöten eller arbetsveckor i Opus Dei? När började dem? Hur hör regionmötena ihop med Opus Deis hundraårsjubileum? Hur deltar man?

Aktuellt

Svensk Opus Dei-medlem diakonvigs i Rom

På lördag den 18 november diakonvigs 29 Opus Dei-medlemmar från 19 olika länder i San Eugenio i Rom. En av de blivande diakonerna är José María Morales som sedan 11 år verkat i Stockholm. Prästvigningen kommer att äga rum under 2024 och efter en tids pastoral praktik förväntas José María Morales komma tillbaka till Sverige som präst.

Aktuellt

Covadonga O'Shea: "S:t Josemaria uppmuntrade mig att vara positiv och att alltid säga sanningen"

I samband med utgivningen av hennes memoarer intervjuade vi den kända journalisten Covadonga O'Shea, som hade "den enorma lyckan att känna Opus Deis grundare", och som i sin bok samlar minnen av olika personer som "har sagt något värdefullt".

Personligt

Opus Deis sigill

Ett kors i världen: det är vad Opus Deis sigill representerar, så som grundaren ritade det på ett papper i februari 1943. Det är så hans biografer berättar om detta kapitel.

Aktuellt

Video och berättelser om Opus Deis prelat i Portugal

Video och berättelser om msgr Fernando Ocáriz vistelse i Portugal. Under dessa dagar kunde han träffa familjer, bekanta sig med utbildningsinitiativ, höra minnen från den senaste VUD och umgås med Opus Deis medlemmar i landet.

Om Prelaten

Årsdagen av den helige Josemarías helgonförklaring

Den 6 oktober 2002 helgonförklarade den helige Johannes Paulus II Opus Deis grundare. Han kallade honom för »vardagslivets helgon«.

Aktuellt