Ett möte med Kärleken som blivit människa

Under 75-årsjubileet av Opus Deis ankomst till Storbritannien publicerar vi ett antal videor som berättar historier om liv som förändrats av tron. "Meeting Love made Man" är berättelsen om Julia, en supernumerarie medlem av Opus Dei som bor i London.