29 september: den salige Álvaros kvarlevor flyttas över till San Eugenio.

Mellan den 29 september och den 2 oktober kommer många människor från Rom och andra länder att be inför den just saligförklarade biskopen i San Eugenio-basilikan, där man provisoriskt har placerat hans kvarlevor för allmän vördnad.

Kl. 18:00 flyttades kistan med den salige Álvaros kvarlevor från kryptan i prelatskyrkan, Santa Maria della Pace, där de vanligtvis befinner sig, till den närliggande kyrkan San Eugenio.

Kristna från hela världen tog emot dem med applåder när de bars i procession till prästkoret. Efter ordets liturgi höll Opus Deis prelat en predikan.