Vem var Álvaro del Portillo?

Lördagen den 27 september kommer biskop Álvaro del Portillo (Madrid, 1914 – Rom, 1994) att saligförklaras. Till ceremonin, en mässa i det fria i Valdebebas, förväntas människor från 80 olika länder.

Vem var Álvaro del Portillo?

Den salige Alvaro del Portillo y Diez de Sollano föddes i Madrid (Spanien) den 11 mars 1914 i en djuptroende kristen familj med flera syskon. Han blev doktor i såväl väg- och vattenbyggnadsteknik som i historia och kyrkorätt.

1935 anslöt han sig till Opus Dei. Han levde fullständigt trogen sin kristna kallelse genom sitt yrkesarbete och sina vardagliga plikter i övrigt. Genom honom kom studiekamrater, kollegor och många andra människor närmare Gud.

Efter sin prästvigning 1944 ägnade han sig generöst åt sin prästerliga tjänst. 1946 flyttade han till Rom. Han tjänade Kyrkan också genom att utföra de mänga uppdrag som den heliga Stolen anförtrodde honom, särskilt under Andra Vatikankonciliet. Den 15 september 1975 valdes han till den helige Josemarías förste efterträdare.

Då påven Johannes Paulus II den 28 november 1982 upprättade Opus Dei som personalprelatur – ett kyrkligt jurisdiktionsområde som består av både lekmän och sekularpräster – utnämnde han samtidigt Alvaro del Portillo till prelat för Opus Dei. Samme påve vigde honom till biskop den 6 januari 1991. Den salige Alvaros ämbetsutövning kännetecknades av en djup förening med påven och de övriga biskoparna, trohet mot grundaren och hans budskap samt en outtröttlig iver för själavård.

I gryningen den 23 mars 1994 kallade Herren till sig sin gode och trogne tjänare. Detta hände endast några timmar efter hans återkomst från en pilgrimsresa till det Heliga landet, där han med djup vördnad hade besökt de platser där Jesus vistades under sitt jordeliv. Senare samma dag ville den helige Johannes Paulus II be vid hans stoft som nu vilar i kryptan till prelatskyrkan Vår Fru av Friden i Rom på Viale Bruno Buozzi 75.

Karta över saligförklaringsplats

English

PDF: Map of Valdebebas & Madrid , specifically designed for the participants in the beatification ceremony of Alvaro del Portillo.

JPG: Page 1 of the map / Page 2 of the map

English beatification alvaro from Opus Dei