Om du vill ge en bidrag till kostnaderna för kanoniseringsprocessen eller spridningen av budskapet om det nya helgonet, klicka på knappen.

Donera

Hur används bidragen?

Bidragen till en salig- och helgonförklaringsprocess hjälper till att täcka kostnaderna för att göra Guds tjänare, salig eller helgon mer allmänt känd, stiftsutredningen, den romerska fasen och slutligen ceremonin för salig- och helgonförklaring, i enlighet med de normer som godkändes av påven Franciskus den 7 mars 2016. När kanoniseringsceremonin har ägt rum är donationerna avsedda för att sprida budskapet om det nya helgonet.