Isidoro förklarad vördnadsvärd

Isidoro Zorzano (1902 – 1943) var ingenjör och blev medlem i Opus Dei 1930. Den 21 december 2016 godkände påven Franciskus publiceringen av ett dekret som förklarar Isidoro som vördnadsvärd.

Skicka in din berättelse om bönhörelse

Om du har blivit bönhörd av Gud när du bett Isidoro om förböner kan du skicka en berättelse till prelaturen Opus Deis kontor för helgonförklaringsprocesser. På detta sätt hjälper du att sprida vördnaden till denna person och lämnar ett vittnesbörd om effektiviteten i hans medling.