Samtal med Josemaría Escrivá på svenska

Månadsskiftet november/december 2010 utkommer bokförlaget Catholica med intervjuboken Samtal med Josemaría Escrivá.

Utgivningen innebär en unik möjlighet för svenska läsare att bilda sig en uppfattning om Opus Dei utifrån grundarens egna ord. Intervjuerna gjordes för en rad tidningar, som the New York Times och le Figaro, mellan åren 1966 och 1968, dvs. åren som följde på det Andra Vatikankonciliet.

Intervjuerna i boken spänner över en rad olika ämnen; lekmannens roll i Kyrkan och samhället, Opus Deis framväxt och plats i Kyrkans liv, universitetets plats i det moderna samhället och kvinnans uppdrag i Kyrkan och världen. Svaren präglas av Sankt Josemarías skarpa intellekt och raka kommunikation och läsaren får ta del av klara idéer om Kyrka och samhälle och får dessutom en fördjupad bild av Opus Deis andliga, pastorala och juridiska verklighet.

Boken avslutas med en predikan som Sankt Josemaría höll på Navarras universitets campus 1967 inför en stor skara människor. Den blev i det närmaste en programmatisk förklaring av Opus Deis anda och budskap om att lidelsefullt älska den värld i vilken Gud har satt oss att verka.

Kritiska utgåvor av Sankt Josemarías verk

För närvarande så förbereds en kritisk utgåva av Samtal med Josemaría Escrivá på spanska. Sedan tidigare finns kritiska utgåvor av Vägen och Rosenkransen. Projektet att ge ut kritiska utgåvor av Sankt Josemarías texter syftar till att komma närmare texten och få en inblick i textens uppkomst genom att lyfta fram källor och sammanhang. Projektansvarig är dr. Pedro Rodríguez.

Som avslutning riktar vi ett par frågor till Sara Fredestad, som tillsammans med Natasja Hovén har arbetat med översättningen av ”Samtal med Josemaria Escrivá”:

– Du som har jobbat med översättningen, är du nyfiken på vilka upplysningar en kritisk utgåva kan tillföra texten?

– Ja, eftersom jag är född i slutet på 70-talet så har jag ju själv inte upplevt de där dramatiska åren kring 1968 (både i Kyrkan och samhället i övrigt), och kan därför behöva hjälp med kontexten för att bättre förstå diskussionen som förs i intervjuerna. Och det känns absolut angeläget eftersom vår tid på många sätt präglas av den tidens händelser.

– Finns det något i texten som du tyckte särskilt mycket om? Något nytt som du har fått upptäcka?

– Vad jag tycker särskilt mycket om, och som skiner igenom i alla intervjuerna, är Sankt Josemarías förmåga att förena en positiv syn på världen och på den enskildas möjlighet att bidra till en god samhällsutveckling med en bergfast förankring i Kyrkans tradition och trons eviga sanningar. Något nytt, eller i alla fall fördjupande, var nog att jag på ett både stringent och konkret sätt fick förklarat lekmannens unika roll och kallelse i Kyrkan och världen. Man pratar ofta om lekmannens roll, men ofta utan att fylla begreppet med innehåll.

Fakta: Av Sankt Josemaría finns sedan tidigare följande titlar utgivna på svenska: Rosenkransen ”, ” Korsvägen ”, ” Vägen ”, ” Plogfåran ”, ” Guds vänner ” och ” När Kristus går förbi ”.