En staty som föreställer den helige Josemaría i Marseille

Marseilles ärkebiskop, kardinal Bernard Panafieu, har välsignat en staty som föreställer den helige Josemaría, utförd av skulptören Louis Taddeï. Biskop Javier Echevarría, som är Opus Deis prelat, närvarade vid denna akt.

Biskop Javier Echevarría, Opus Deis prelat, begav sig till Frankrike för att delta i en ceremoni som ägde rum kl. 19.00 lördagen den 18 juni i Det heliga hjärtats basilika i Marseille.

Uppställandet och välsignelsen av den monumentala statyn ägde rum några dagar före minnet av att det är 30 år sedan Opus Deis grundare avled. Biskop Echevarría ville vara närvarande vid denna ceremoni som innebär ett erkännande av den helige Josemarías stora betydelse, han som bad så mycket för Frankrike och som älskade detta land. Den nuvarande prelaten var direkt vittne om grundarens särskilda känsla för landet, eftersom han var dennes medarbetare från och med 1953 fram till 1975, datum för den helige Josemarías uppfärd till himmelen.

Virginie Pappalardo, som är ansvarig för projektet, förkalrar att idén att uppföra en staty föreställande den helige Josemaría uppkom år 2002 när Opus Deis grundare blev helgonförklarad. Några dagar före den 6 oktober ”begav sig tusentals personer från Marseilles hamn i riktning mot Rom för att närvara vid helgonförklaringen, och när vi såg människomassorna som gav sig iväg förstod vi att detta helgon också i Frankrike åtnjöt stor tillgivenhet och erkännande”.