Number of articles: 4

Rozjímanie na Vigíliu a Veľkonočnú nedeľu

Rozjímanie na Veľkonočnú nedeľu. Navrhované témy: nádej osvetľuje Bielu sobotu; Vzkriesenie oživí životy svätých žien; Peter a Ján bežia k hrobu; spolu s Máriou sa tešia zo Vzkriesenia.

Duchovný život

Komentár evanjelia na Veľkonočnú nedeľu: Ježiš žije!

Komentár k evanjeliu na Veľkonočnú nedeľu. „Vtedy vošiel aj druhý učeník, ktorý prišiel k hrobu skôr, videl a uveril“. Láska k Majstrovi Márie Magdalény, Jána a Petra sa nevytratila ani po jeho smrti. Ich viera a vernosť sú odmenené radosťou, ktorá ich bude sprevádzať navždy.

Evangelio

Homília na Veľkonočnú nedeľu

Homília svätého Josemaríu na Veľkonočnú nedeľu s názvom „Kristova prítomnosť v kresťanoch“.

Od sv. Josemaríu

Liturgia Bielej soboty a Veľkonočná vigília

Svätý týždeň je stredobodom liturgického roka: počas týchto dní prežívame rozhodujúce okamihy nášho vykúpenia. Cirkev nás svojou múdrosťou a tvorivosťou vedie za ruku od Kvetnej nedele až po kríž a zmŕtvychvstanie.

Duchovný život