Number of articles: 5

3. svetový deň starých rodičov a seniorov

V nedeľu 23. júla si pripomenieme tretí Svetový deň starých rodičov a starších ľudí. Svätý Otec zvolil tému “Jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie” (Lk 1, 50), ktorá vyjadruje spojenie so Svetovým dňom mládeže, ktorý sa uskutoční o niekoľko dní neskôr v Lisabone (1. - 6. augusta 2023).

Od pápeža

Mons. Ocáriz: „Ďakujme Bohu za Benedikta XVI., pokorného robotníka na Pánovej vinici.“

Prelát Opus Dei spolupracoval s kardinálom Ratzingerom od roku 1986, keď bol vymenovaný za konzultora Kongregácie pre náuku viery. V tomto článku Mons. Fernando Ocáriz pripomína osobnosť zosnulého emeritného pápeža.

Od preláta

„Meditovať znamená ísť sa stretnúť s Ježišom, vedení určitým slovom Svätého písma.“

Svätý Otec František pri generálnej audiencii v stredu 28. apríla venoval katechézu téme meditatívnej, čiže rozjímavej modlitby.

Od pápeža

E-kniha: Katechéza o Skutkoch apoštolov

Elektronická kniha katechéz Svätého Otca Františka o knihe Skutkov apoštolov.

Kresťanský život

Komentár evanjelia na slávnosť sv. Petra a sv. Pavla, apoštolov

Komentár na slávnosť sv. Petra a sv. Pavla, apoštolov. „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev.“ Po Ježišovi a Panne Márii má Svätý Otec čestné miesto v našej náklonnosti, úcte a modlitbách.

Gospel commentary