Number of articles: 11

Urob zo svojho života úplné sebadarovanie

3. septembra v španielskej svätyni Torreciudad, udelil arcibiskup Tarragony, Jaume Pujol, kňazskú vysviacku dvom veriacim Opus Dei.

O Opus Dei