Životopis dona Álvara del Portillo

Álvaro del Portillo (Madrid 1914 - Rím 1994) prevzal v roku 1975, po smrti sv. Josemaríu Escrivá, vedenie Opus Dei. Túto prácu vykonával v duchu vernosti a oddanosti. Veľkoryso slúžil Cirkvi viacero rokov v kňazskej službe, v rámci ktorej pôsobil aj v rôznych komisiách Druhého vatikánskeho koncilu. Ján Pavol II. ho v roku 1991 vysvätil za biskupa.

Saxum: video o donovi Álvarovi

Don Álvaro bol prvým nástupcom sv. Josemaríu vo vedení Opus Dei. Tento rok budeme oslavovať 100 rokov od jeho narodenia a zároveň bude v tomto roku - 27.septembra - blahorečený. Predstavujeme krátke video o tomto veľkom človeku, ktorý bol saxum (skalou/oporou) pre sv. Josemaríu i pre celú Cirkev.