Kilka informacji na temat Prałatury Opus Dei

Jest to instytucja Kościoła katolickiego, założona przez św. Josemarię Escrivę de Balaguer w dniu 2 października 1928 roku. Kompletna nazwa brzmi: Prałatura Świętego Krzyża i Opus Dei. Została erygowana przez Papieża Jana Pawła II w Konstytucji Apostolskiej Ut sit, z datą 28 listopada 1982 roku.

Prałatura personalna
Opus Dei - Kilka informacji na temat Prałatury Opus Dei

Ma jako cel uczestniczyć w misji ewangelizacyjnej Kościoła, propagując u osób ze wszystkich środowisk społecznych, życie spójne z wiarą w zwyczajnych okolicznościach życia, a szczególnie przez uświęcanie pracy.

Opus Dei uczy, że każda praca może stać się pracą boską. Dla św. Josemarii uświęcanie pracy oznacza postępowanie zgodne z duchem Jezusa Chrystusa: dobre wykonywanie swojej pracy to sposób, aby oddawać chwałę Bogu i służyć innym.

Działalnością Prałatury jest dawanie formacji duchowej i posługi kapłańskiej swoim wiernym oraz wszystkim, którzy sobie tego życzą, aby będąc w swoim miejscu w Kościele i w społeczeństwie, znać i kochać Boga, dawać świadectwo wiary i pomagać rozwiązywać po chrześcijańsku wszystkie ludzkie problemy. Otacza także opieką duszpasterską liczne inicjatywy edykacyjne i społeczne na pięciu kontynentach.

Forma prawna

Prałatury personalne to okręgi eklezjalne, przewidziane przez Sobór Watykański II oraz Kodeks Prawa Kanonicznego do pełnienia określonych misji duszpasterskich. Wierni prałatury należą także do kościołów lokalnych i diecezji, zgodnie ze swoim miejscem zamieszkania.

Konkretnie Opus Dei to prałatura personalna o zasięgu międzynarodowym. Tworzy ją prałat, księża oraz wierni świeccy (kobiety i mężczyźni). Świeccy i kapłani współpracują w sposób organiczny w misji szerzenia ideału świętości w świecie. Prałatura Opus Dei działa zgodnie z prawem ogólnym Kościoła, Konstytucją Apostolską Ut sit oraz własnym Statutem, nadanym przez Stolicę Świętą w tejże Konstytucji.

Niektóre dane szczegółowe

Aktualnie należą do Prałatury 90 502 osoby, w tym 2 073 księży (są to dane z Anuario Pontificio 2013). Mniej więcej połowa wiernych to kobiety i połowa mężyczyźni. Większość wiernych, bo około 70%, to osoby żonate, dla których priorytetem w życiu chrześcijańskim jest uświęcenie obowiązków rodzinnych. Działalność formacyjna Prałatury obejmuje setki tysięcy osób, w tym wielu współpracowników, współpracowników nie katolików, a także nie chrześcijan. W sposób stały Opus Dei prowadzi obecnie pracę apostolską w 69 krajach. Kuria prałacka ma swoją siedzibę pod adresem: Viale Bruno Buozzi 73, 00197 Rzym, Włochy.

Prałat - biskup Javier Echevarria

Prałat Opus Dei, bp Javier Echevarria, urodził się w Madrycie 14 czerwca 1932 roku. Jest doktorem prawa cywilnego i prawa kanonicznego. Otrzymał święcenia kapłańskie 7 sierpnia 1955 roku. Był bliskim współpracownikiem św. Josemarii Escrivy de Balaguer jako jego sekretarz od 1953 roku do śmierci, czyli do 1975 roku. Tego samego roku, kiedy błogosławiony Alvaro del Portillo stanął na czele Opus Dei, ksiądz Echevarria został mianowany sekretarzem generalnym. Był członkiem wielu dykasterii Kurii Rzymskiej i wziął udział w Zgromadzeniu Generalnym Synodu Biskupów do spraw Ameryki (1997) i Europy (1999), a także w zwyczajnych Zgromadzeniach Generalnych w latach 2001, 2005 i 2012.

Po wyborze i mianowaniu przez Jana Pawła II na Prałata Opus Dei dnia 20 kwietnia 1994 r., otrzymał z rąk Papieża święcenia biskupie w Bazylice świętego Piotra w dniu 6 stycznia 1995 roku. Jest autorem książek duchowych: Itinerarios de vida cristiana, Para servir a la Iglesia, Memoria del beato Josemaria, Getsemani, Eucaristia y vida cristiana oraz Vivir la Santa Misa.

W ostatnich latach Opus Dei rozpoczęło swoją pracę apostolską w następujących krajach: Litwa, Estonia, Słowacja, Liban, Panama, Uganda, Kazachstan, Republika Południowej Afryki, Słowenia, Chorwacja, Łotwa, Rosja, Rumunia, Indonezja, Korea, Srilanka i Malazja.