Ilość artykułów: 19

Wielka Sobota: “Złożenie Chrystusa do grobu”

Nikodem i Józef z Arymatei, potajemni uczniowie Chrystusa, wstawiają się za Nim, wykorzystując swoje wysokie stanowiska. W godzinie osamotnienia i całkowitego opuszczenia, pogardy, właśnie wtedy występują audacter (Mk 15,43)…: heroiczna odwaga!

Codzienne teksty

Wielki Piątek: “Wykonało się”

Podziwiaj męstwo Maryi Panny: u stóp Krzyża, przeszyta największym ludzkim bólem – czyż jest boleść podobna do tej? – stoi pełna siły. – Módl się do Niej o taką samą siłę, abyś i ty potrafił stać obok Krzyża. (Droga, 508)

Codzienne teksty

“Tajemnica Wielkiego Czwartku”

Powinniśmy przyswoić sobie i do siebie odnosić słowa Jezusa: desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum – gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami.

Codzienne teksty

Wielka Środa: „Za miłość płaci się miłością”

Czy chcesz wiedzieć, w jaki sposób okazać wdzięczność Panu Jezusowi za wszystko, co dla nas uczynił?… Miłością! Innej drogi nie ma. Za miłość płaci się miłością. Ale pewność, że naprawdę miłujesz, da ci tylko ofiara. A więc – odwagi! Zaprzyj się samego siebie i weź swój Krzyż. Wtedy możesz być pewny, że odpłacasz miłością za Miłość. (Droga Krzyżowa, Stacja V, 1)

Codzienne teksty

Wielki Wtorek: „Krzyż na ramionach, uśmiech na ustach”

Im bardziej będziesz Chrystusowy, tym więcej będziesz miał łaski, by skutecznie działać na ziemi i być szczęśliwym w wieczności. Ale musisz podjąć decyzję, że pójdziesz drogą poświęceń. Krzyż na ramionach, uśmiech na ustach i światło w duszy. (Droga Krzyżowa, Stacja II, 3)

Codzienne teksty

Wielki Poniedziałek: “Dopełnia się życie Jezusa”

Nasze grzechy były przyczyną Męki: owych tortur, które zniekształciły najmilsze oblicze Jezusa, perfectus Deus, perfectus homo (prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka). Także i teraz nasze nędze przeszkadzają nam kontemplować Pana, przesłaniając i zniekształcając Jego postać.

Codzienne teksty

Niedziela Palmowa: "Błogosławiony Król"

Poprzez uczynki służby możemy zgotować Panu triumf większy niż ten przy Jego wjeździe do Jerozolimy... Bo nie powtórzą się sceny z Judaszem ani scena w Ogrodzie Oliwnym, ani tamta ciemna noc... Osiągniemy to, że świat rozpali się w płomieniach ognia, który On przyszedł rzucić na ziemię...! A światło Prawdy – nasz Jezus – oświeci umysły światłością dnia bez końca. (Kuźnia, 947)

Codzienne teksty

GPS na Wielki Tydzień

Jeśli dobrze wykorzystamy Wielki Tydzień, nasza radość ze Zmartwychwstania oparta będzie na solidnych fundamentach i nie minie szybko, jak znika wiosenne słońce za chmurami.

Duchowość

Towarzyszyć Jezusowi na drodze boleści

Modlitwa Jezusa w ogrodzie oliwnym. Jezus ubiczowany i ukoronowany cierniem zachęca, abyśmy nie bali się pokuty. Chrystus, idąc na Kalwarię, zachęca, aby w naszym życiu i w naszych zajęciach był obecny Krzyż.

Duchowość

Śmierć Chrystusa - życie chrześcijanina

Śmierć Chrystusa wzywa nas do życia w pełni po chrześcijańsku. Chrześcijanin wobec ludzkiej hisatorii. Zgłebiać sens śmierci Chrystusa.

Modlić się z św. Josemaríą