Number of articles: 18

Skarb Czasu

Od pierwszej godziny. Zyskiwać dla Boga. W stóp winnicy. Nieurodzajne drzewo figowe. W sprawach Ojca.

Modlić się z św. Josemaríą

Obcowanie z Bogiem

Jesteśmy dziećmi Bożymi. Przykład Jezusa Chrystusa. Pobożność, dziecięctwo. Plan życia. Słupy pomalowane na czerwono.

Modlić się z św. Josemaríą

Pokora

By słuchać Boga. Wrogiem jest pycha. Osiołek był Jego tronem. Owocy pokory. Pokora i radość.

Modlić się z św. Josemaríą

Oderwanie się

Przykład Jezusa. Chrześcijańskie panowanie. Ojcze... nie zabieraj ich ze świata. Radosnego dawcę miłuje Bóg.

Modlić się z św. Josemaríą

Żyć w obliczu Boga i ludzi

Roztropność jest cnotą niezbędną. Względy ludzkie. Prawość w działaniu. Maść z własnych słabości. Każdemu to, co mu się należy. Obowiązki sprawiedliwości wobec Boga i ludzi. Sprawiedliwość a umiłowanie wolności i prawdy. Sprawiedliwość i miłość.

Modlić się z św. Josemaríą

Praca dla Boga

Praca - uczestnictwo w stwórczej mocy Boga. Znaczenie przykładu w pracy zawodowej. Przemieniać pracę w modlitwę. Czynić wszystko z Miłości. Czyta Krzysztof Kolberger

Modlić się z św. Josemaríą

Matka Boża, matka nasza

Wiara ludu chrześcijańskiego. Matka pięknej miłości. Matka Kościoła. Mistrzyni wiary, nadziei i miłości. Matka nasza.

Modlić się z św. Josemaríą

Życie wiarą

Nad sadzawką Siloam. Wiara Bartymeusza. Wiara z uczynkami. Wiara i pokora. Życie codzienne i kontemplacja.

Modlić się z św. Josemaríą

Mocą miłości

Boska pedagogia. Powszechność miłości. Wyrazy naszej miłości. Jedyna droga. Czyta Krzysztof Kolberger

Modlić się z św. Josemaríą

By Wszyscy zostali zbawieni

Zaczyn i ciasto. Polów ryb. Znów będą dziać się cuda. Apostolstwo w codziennym życiu. Mieć odwagę, aby mówić o Bogu.

Modlić się z św. Josemaríą