Uświęcać odpoczynek

Uświęcać odpoczynek

Odpoczynek — pisze św. Jan Paweł II — „jest rzeczą «świętą», pozwala bowiem człowiekowi wyrwać się z rytmu ziemskich zajęć, czasem nazbyt go pochłaniających, i na nowo sobie uświadomić, że wszystko jest dziełem Bożym”.

Pracować w każdym czasie

Pracować w każdym czasie

Zatrzymamy się na dwóch konkretnych momentach życia zawodowego: jego początku i końcu. Te momenty pomogą nam zastanowić się nad niektórymi aspektami uświęcenia pracy.

Oś naszego uświęcenia

Oś naszego uświęcenia

Codzienne zajęcia nie są zjawiskiem marginesowym, ale trzonem naszego uświęcenia, ustawiczną okazją do spotkania z Bogiem, wysławiania Go i wielbienia poprzez pracę naszego umysłu i naszych rąk.

Jezus Chrystus w sednie każdej pracy

Jezus Chrystus w sednie każdej pracy

Każdy chrześcijanin powinien uobecniać Chrystusa wśród ludzi i zachowywać się w taki sposób, żeby poprzez uczynki ucznia można było odkryć oblicze Nauczyciela.

Siła zaczynu

Siła zaczynu

Chrześcijanin, który jest powołany do uświęcania się w swoim zawodzie, musi być ze świata, ale nie może być światowy. Powinien z realizmem uznawać obecność zła, nie zniechęcając się, kiedy napotyka je na swojej drodze.

Praca i rodzina

Praca i rodzina

Harmonijne połączenie wymogów powołania rodzinnego i powołania zawodowego nie zawsze jest łatwe, ale stanowi ono istotną część wysiłku, aby żyć w jedności życia.

Prestiż zawodowy

Prestiż zawodowy

Prestiż, którym cieszy się chrześcijanin we własnej pracy może stać się środkiem, który przyciągnie wiele osób do wiary.

Uświęcenie pracy a chrystianizacja społeczeństwa

Uświęcenie pracy a chrystianizacja społeczeństwa

Jak naucza Sobór Watykański II, świeccy muszą „rozświetlać wszystkie sprawy doczesne, z którymi ściśle są związani, i tak nimi kierować, aby się ustawicznie dokonywały i rozwijały po myśli Chrystusa i aby służyły chwale Stworzyciela i Odkupiciela”.

Jedność życia w wykonywaniu zawodu

Jedność życia w wykonywaniu zawodu

W działalności zawodowej istnieją trzy aspekty, które należy zbadać z uwagą, żeby osiągnąć harmonię jedności życia: intencja, osąd i zachowanie spójne z jednym i drugim.

Uświęcać poprzez pracę

Uświęcać poprzez pracę

Przekształcanie pracy zawodowej w środek apostolstwa jest istotną częścią ducha uświęcenia pracy i znakiem, ze istotnie ktoś uświęca samego siebie. Świętość i apostolstwo są nierozłączne jak miłość do Boga i miłość do innych przez wzgląd na Boga.