Nauka i świętość: 10 prostych rad św. Josemaríi

Studiowanie jest czynnością, którą możemy wykonywać z Jezusem Chrystusem. Z Jego pomocą możemy ćwiczyć się w cnotach i służyć wielu ludziom. Założyciel Opus Dei spoglądał na przykład Jezusa Chrystusa, który przez trzydzieści lat pozostawał w Nazarecie, pracując, wykonując zawód: "w rękach Jezusa praca (...) staje się boskim zadaniem, dziełem odkupienia, drogą zbawienia", pisał.

1. Nie odkładaj pracy do jutra (Droga, 15).

2. Unikaj zawsze narzekania, krytyki, obmowy... (Bruzda, 918).

3. (...) Porzuć to zamiłowanie do kładzenia pierwszych cegieł i połóż ostatnią cegłę chociaż na jednym z twoich projektów (Droga, 42).

4. Dodaj do swoich codziennych obowiązków zawodowych nadprzyrodzoną motywację... (Droga, 359).

5. Kiedy planujesz swój czas, powinieneś również zastanowić się nad tym, czym wypełnisz wolne chwile, które pojawią się o nieoczekiwanej porze (Bruzda, 513).

6. (...) czyń, co powinieneś, skupiony na tym, co czynisz (Droga, 815).

7. (...) czasami potrzebujemy mieć obok siebie uśmiechnięte twarze (Bruzda, 57).

8. Świetość nie polega na tym by każdego dnia czynić coś trudniejszego, lecz by każdego dnia wkładać w to większą miłość (Notatki z nauczania św. Josemarii cyt. E. Burkhart & J. López, Vida Cotidiana y santidad en la enseñanza de san Josemaría, Rialp, Madrid 2013, vol. II, p. 295.).

9. Szczere postanowienie: umilać i ułatwiać drogę innym, bo życie i tak niesie już ze sobą dość goryczy (Bruzda, 63).

10. (...) Pamiętaj o tym dobrze i zawsze: choć czasami będzie ci się wydawać, że wszystko się wali — nic się nie wali! Bo Bóg nie przegrywa bitew (Kuźnia, 332).

Format 800

Descarga los 10 consejos de san Josemaría para empezar bien el curso escolar, en tamaño original (Format JPEG)


10 tips of Saint Josemaría to start the course well

1. Don't put off your work until tomorrow. (The Way, no. 15)

2. You should always avoid complaining, criticising, gossiping... (Furrow, no. 918)

3. Drop that craze for foundation-stones, and put the finishing touch to just one of your projects. (The Way, no. 42)

4. Add a supernatural motive to your ordinary work and you will have sanctified it. (The Way, no. 359)

5. When you parcel out your time, you need also to think how you can make use of the odd moments that become free at unforeseen times. (Furrow, no. 513)

6. Do what you ought and concentrate on what you are doing. (The Way, no. 815)

7. Sometimes one needs to have smiling faces around. (Furrow, no. 57)

8. Holiness does not consist in doing more difficult things every day, but in doing them every day with greater love (notes from his preaching, cited by Ernst Burkhart and Javier Lopez, Vida cotidiana y santidad en la enseñanza de san Josemaría, Madrid 2013, vol. II, p. 295.)

9. A sincere resolution: to make the way lovable for others and easy, since life brings enough bitterness with it already. (Furrow, no. 63)

10. Remember this and never forget it: even if it should seem at times that everything is collapsing, nothing is collapsing at all, because God doesn’t lose battles. (The Forge, no. 332)

Download in its original size (JPEG format)

10 dicas de São Josemaria para começar bem o curso

1. Não deixes o teu trabalho para amanhã. (Caminho, n. 15)

2. Evita sempre a queixa, a crítica, as murmurações... (Sulco, n. 918)

3. Acaba com o teu gosto pelas primeiras pedras, e assenta a última ao menos num dos teus projectos. (Caminho, n. 42)

4. Dá um motivo sobrenatural à tua actividade profissional de cada dia, e terás santificado o trabalho. (Caminho, n. 359)

5. Quando distribuíres o teu tempo, hás-de pensar também em que vais empregar os espaços livres que se te apresentem a horas imprevistas. (Sulco, n. 513)

6. Faz o que deves e está no que fazes. (Caminho, n. 815)

7. Às vezes precisamos de ter ao nosso lado caras sorridentes. (Sulco, n. 57)

8. A santidade não consiste em fazer coisas cada dia mais difíceis, mas em fazê-las cada dia com mais amor (Anotações da pregação (AGP, P10, n. 25), cit. por Ernst Burkhart e Javier López, Vida Cotidiana y santidad en la enseñanza de san Josemaría, Rialp, Madrid 2013, vol. II, p. 295)

9. Propósito sincero: tornar amável e fácil o caminho aos outros, que já bastantes amarguras a vida traz consigo. (Sulco, n. 63)

10. Lembra-te bem e sempre: mesmo que alguma vez pareça que tudo vem abaixo, nada se desmorona, porque Deus não perde batalhas. (Forja, n. 332)

Faça o download no tamanho original