Słowo od Prałata - 8 kwietnia 2018 r.

Z okazji Niedzieli Miłosierdzia Prałat Opus Dei zachęca do proszenia Jezusa: "Dodaj nam wiary!".

Słowo od Prałata
Opus Dei - Słowo od Prałata - 8 kwietnia 2018 r.

Dziś w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, przepełniona radością Wielkanocy liturgia przypomina nam słowa św. Jana: «tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara» (1 J 5, 4).

W porywającym zadaniu niesienia Ewangelii wszystkim ludom, wszystkim środowiskom i każdemu człowiekowi, wszyscy w Kościele, obok wielu radości, napotykamy także sporo trudności. Uda nam się zachować pogodę ducha i nadzieję jeśli będziemy czerpali siły z wiary w Boże Miłosierdzie. Nie osiągniemy tej wiary własnymi siłami, ale, szczególnie kiedy czujemy się słabi, możemy prosić o nią jak apostołowie, którzy prosili Jezusa: «Dodaj nam wiary!» (Łk 17, 5).