Słowo od Prałata (5 stycznia 2020 r.)

Prałat Opus Dei zachęca nas na początku nowego roku, żebyśmy wyrażali naszą wdzięczność Bogu za dar Jego miłości w Eucharystii, i stawali się w ten sposób coraz żyźniejszą glebą, w której Boże nasiona wydadzą obfity plon.

Opus Dei - Słowo od Prałata (5 stycznia 2020 r.)

Najdrożsi! Niech Jezus zachowa moje córki i moich synów!

Z początkiem nowego roku przypominają się nam słowa św. Josemaríi: «Nowy Rok? Nowa walka!». Chodzi o walkę, w której bez wątpienia nie obędzie się bez naszego wysiłku, ale przede wszystkim niezbędna jest w niej łaska Boża. Nawiązując do przypowieści o siewcy, starajmy się być «żyzną ziemią» (por. Mt 13,8), aby Boży dar wydał w nas obfity plon. A Jezus daje nam ten dar codziennie w Eucharystii.

W synagodze w Kafarnaum Pan Jezus powiedział: «Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie» (J 6,53). Żeby dobrze zacząć ten rok, możemy postanowić sobie starać się wyrażać z większą głębią i wdzięcznością naszą wiarę w miłość Boga ku nam (por. 1 J 4,16), a której doświadczamy w sakramencie Eucharystii. Ta konkretna walka pomoże nam stać się «żyzną ziemią» przygotowaną pod zasiew.

Wpatrujmy się w Jezusa Chrystusa, który mimo tego, że mamy wiele braków, pragnie napełnić nas żywą skutecznością i radością.

Z całego serca was błogosławi

Wasz Ojciec

Rzym, 5 stycznia 2020 r.