Słowo od Prałata (29 kwietnia 2020 r.)

Ks. prał. Fernando Ocáriz zachęca, by w maju modlić się w intencjach Papieża za wstawiennictwem Matki Bożej.

Opus Dei - Słowo od Prałata (29 kwietnia 2020 r.)

Najdrożsi! Niech Jezus zachowa moje córki i moich synów!

Już za kilka dni rozpocznie się miesiąc, który w Kościele tradycyjnie poświęcamy Najświętszej Maryi Pannie. Jej matczyne orędownictwo daje nam poczucie bezpieczeństwa oraz napełnia nas siłą potrzebną do niesienia pociechy Jej Syna tym, którzy jej potrzebują. Za przykładem św. Josemarii możemy zwracać się do naszej Matki: refugium nostrum et virtus [ucieczko i mocy nasza, przyp. tłum]. Nasza dusza napełni się dzięki temu ufnością, gdyż także dziś, w okolicznościach w jakich żyjemy, Maryja jest naszą siłą i naszą ucieczką.

W wielu krajach początek maja przeżywamy wciąż zamknięci w naszych domach, z ograniczeniami w przemieszczaniu się. Być może to sprawia, że łatwiej nam teraz przeżywać bardziej w rodzinnym gronie zwyczaje pobożności maryjnej, jak np. różaniec lub pielgrzymkę majową. Chociażbyśmy nie mogli fizycznie nawiedzić sanktuariów, kapliczek itp., w bieżących okolicznościach dzięki technologii zawsze można przecież zajrzeć do tych miejsc drogą cyfrową, czasem nawet zapraszając członków rodziny, przyjaciół i znajomych.

Proszę Was gorąco, żebyście odwiedzając naszą Matkę, pamiętali o intencjach, które powierzył nam Papież Franciszek w swoim liście z 25 kwietnia. Zaprasza nas w nim do odkrycia na nowo piękna domowego odmawiania różańca i prosi, żebyśmy modlili się o koniec pandemii oraz o opiekę Matki Bożej dla najbardziej cierpiących.

Z całego serca was błogosławi

Wasz Ojciec

Rzym, 29 kwietnia 2020 r.