Słowo od Prałata (20 października 2020 r.)

Ks. prał. Fernando Ocáriz zapewnia nas o swojej modlitwie i bliskości w trakcie pandemii oraz zapowiada, że w nadchodzących dniach ukaże się nowy list duszpasterski.

Opus Dei - Słowo od Prałata (20 października 2020 r.)

Najdrożsi! Niech Jezus zachowa moje córki i moich synów!

Postanowiłem nakreślić parę słów, żeby zapewnić Was o mojej modlitwie i bliskości. Pamiętam szczególnie o tych z Was, którzy bezpośrednio jesteście dotknięci przez pandemię i jej konsekwencje. W wielu miejscach stają się one obecnie coraz poważniejsze. Podobnie jak i Wy, obejmuję moją modlitwą wiele dobrych spraw, ale także cierpienia, których ludzkość doświadcza: choroby, bezrobocie, ograniczenie wolności, głód oraz nieznajomość miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie. To tyle na teraz. Niedługo wyślę Wam dłuższy list, datowany na 28 października, dotyczący sposobów przeżywania oddania w Dziele w różnych osobistych okolicznościach. Wszyscy posiadamy to samo powołanie: tego samego ducha, tę samą misję apostolską, te same środki duchowe i formację.

Z całego serca was błogosławi

Wasz Ojciec

Rzym, 20 października 2020 r.