Słowo od Prałata (19 marca 2021 r.)

Z okazji uroczystości św. Józefa ks. prałat Fernando Ocáriz zachęca nas do szczególnej dbałości o rodzinną atmosferę w naszym domu, a także byśmy starali się dzielić nią z innymi rodzinami oraz potrzebującymi.

Opus Dei - Słowo od Prałata (19 marca 2021 r.)

Najdrożsi! Niech Jezus zachowa moje córki i moich synów!

Dziś rozpoczyna się Rok Rodziny. Papież Franciszek ogłosił go, aby podkreślić wagę miłości rodzinnej i zapoczątkować nowe sposoby towarzyszenia rodzinom w ich drodze ku świętości. Przez kilka miesięcy pokrywać się on będzie z Rokiem św. Józefa, który trwa od grudnia ubiegłego roku. Ten zbieg okoliczności to dla nas szczególna okazja, by opiece Patriarchy z Nazaretu powierzać rodziny: naszą własną i wszystkie pozostałe. Prośmy też za jego wstawiennictwem, żeby wielu młodych ludzi odkryło piękno małżeńskiej drogi i ruszyło nią ze świadomością misji ewangelizacyjnej, jaką ma chrześcijańska rodzina.

Na skutek obostrzeń nakładanych w różnych krajach, wiele dni w ostatnich miesiącach spędziliśmy w domu, w rytmie i wirze rodzinnych zajęć. Dzięki wysiłkowi, by trwać w jedności z Bogiem, udało się nam z wiarą i nadzieją stawić czoła bolesnym sytuacjom: cierpieniu własnemu i kogoś z rodziny, śmierci bliskich osób, samotności, chorobie lub nieporozumieniom. Staraliśmy się, by nie zabrakło w tych chwilach modlitwy, bliskości i pełnej miłości troski o innych.

Te okoliczności skłaniały nas także, by troszczyć się bardziej o każdego z osobna, szczególnie o tych najmłodszych i najstarszych, a także by służyć innym w rozmaitych domowych zajęciach. Chrześcijańska rodzina jest odbiciem Świętej Rodziny z Nazaretu i wymaga zaangażowania wszystkich domowników w sprawy nauki, dbania o dom, odpoczynku itp. Każdy wnosi coś, co jest niezbędne i niezastąpione, choć same zadania rozdzielone mogą być w różny sposób. Możemy wyobrazić sobie harmonijną współpracę pomiędzy Józefem i Maryją, którym pomagał Jezus w miarę, jak dorastał i mógł już angażować się sprawy domowe.

Ten rok może nam też pomóc docenić i szczególnie dbać o rodzinną atmosferę w ośrodkach Dzieła i domach wszystkich moich synów i córek. Jednocześnie zachęcam Was do zastanowienia się, jak możecie troszczyć się o inne rodziny, o osoby w potrzebie i o ubogich. Jestem przekonany, że pomysłowość każdej rodziny sprawi, że jej członkowie staną się, jak tego pragnął św. Josemaría, «siewcami pokoju i radości» (To Chrystus przechodzi, 30).

Również przed małżeństwami, które nie mogły mieć dzieci rozpościera się szeroka panorama rodzinnego apostolstwa. Jeśli to Wasz przypadek, to jesteście wezwani, by wzajemną miłością tworzyć radosny dom dla tych, którzy znajdują się wokół Was, a także by dzielić się jego atmosferą z Waszymi przyjaciółmi, krewnymi i znajomymi. Przemieniacie w ten sposób nasz świat, tak że staje się on lepszym domem dla wszystkich.

Nadchodzące Światowe Spotkanie Rodzin z Ojcem Świętym odbędzie się pod hasłem «Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości». Przypomina nam ono nauczanie św. Josemaríi, a spotkanie odbędzie się dokładnie 26 czerwca 2022 r. Polecajmy szczególnie św. Józefowi owoce tego roku poświęconego rodzinie i prośmy Świętego Patriarchę, żeby zdobył dla nas «łaskę nad łaskami: nasze nawrócenie» (por. Franciszek, List ap. Patris corde, modlitwa końcowa). Powierzajmy jego wstawiennictwu także to, by każdy z nas potrafił lepiej świadczyć o miłości Boga we własnym otoczeniu, szczególnie w rodzinie.

Z całego serca was błogosławi

Wasz Ojciec


Rzym, 19 marca 2021 r.