Słowo od Prałata (12 sierpnia 2020 r.)

Wiara pomaga nam odkryć dobro, które jest obecne we wszystkich sytuacjach, także tych bolesnych. Ks. prał. Fernando Ocáriz przypomina nam słowa św. Pawła: «Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra».​

Opus Dei - Słowo od Prałata (12 sierpnia 2020 r.)

Najdrożsi! Niech Jezus zachowa moje córki i moich synów!

W ostatnich miesiącach, szczególnie od kiedy rozpoczęła się pandemia, czasami pocieszaliśmy się słowami «wszystko będzie dobrze». Zazwyczaj posługujemy się nimi, żeby zwyczajnie towarzyszyć komuś, kto przechodzi trudne chwile. To wyrażenie może jednak zyskać głębszy sens. Św. Josemaría odnajdywał go w słowach św. Pawła, streszczając je w akcie strzelistym omnia in bonum: «Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra» (Rz 8,28).

Nie zawsze dostrzegamy to dobro od razu. W niektórych przypadkach nie zdołamy go uchwycić nigdy. To, że staramy się być blisko Boga, nie chroni nas przed normalnym zmęczeniem, niepewnością oraz cierpieniem, które życie niesie ze sobą. Jednak ta bliskość może nas natchnąć do przeżywania wszystkiego w inny sposób. W tych dniach łaczymy się z cierpiacymi w Libanie, modlimy się za zmarłych i ich rodziny, prosimy o pokój dla tego kraju.

W pełni świadome powiedzenie omnia in bonum to kwestia wiary i naszej spójności z nią, gdy wobec własnego lub cudzego cierpienia, z miłości do Boga i do innych, przemieniamy nasze serce. Niejednokrotnie okazuje się, że dzięki takiej wierze udaje nam się współpracować w realizacji dobra.

Dlatego też, jeśli czasami zdamy sobie sprawę, że słabnie nasza wiara, zwróćmy się wówczas do Boga w ufnej modlitwie: Panie, przymnóż mi wiary (por. Łk 17, 5), a razem z wiarą, zwiększ moją miłość, a z miłością, nadzieję oraz radość.

Z całego serca was błogosławi

Wasz Ojciec

Pampeluna, 12 sierpnia 2020 r.