Słowo od Prałata (11 marca 2020 r.)

Prałat Opus Dei zachęca nas do naśladowania św. Józefa w wierności i uległym akceptowaniu Woli Bożej.

Opus Dei - Słowo od Prałata (11 marca 2020 r.)

Najdrożsi! Niech Jezus zachowa moje córki i moich synów!

Wobec tak bliskiej już uroczystości św. Józefa zachęcam Was do intensywniejszego przyjrzenia się przykładowi świętego Patriarchy. Jako «wierny sługa Boży przebywający w ciągłym kontakcie z Jezusem» (To Chrystus przechodzi, nr 56) stanowi on dla nas osobisty punkt odniesienia.

Od chwili, gdy Bóg zechciał wejść głębiej w życie św. Józefa, widzimy jak stara się on być coraz wierniejszym sługą: gdy staje wobec tajemnicy Wcielenia, podczas ucieczki do Egiptu, przy powrocie do Nazaretu i gdy zagubiony Jezus pozostaje w Świątyni. W tych chwilach św. Józef stara się przyjąć ulegle to, o co Bóg go prosi, chociaż różni się to od jego wcześniejszych planów i pomimo, że może to oznaczać dla niego niepewność co do przyszłości.

Św. Josemaría pomógł nam także uświadomić sobie, że «w różnych okolicznościach życia Patriarcha nie rezygnuje z myślenia ani nie porzuca swojej odpowiedzialności» (Tamże, nr 42). Starajmy się być zawsze posłuszni Bogu. Niech to będzie wierność uległa, inteligentna, odpowiedzialna, chociaż może nie zawsze zrozumiemy w pełni Jego zamiary. Choćbyśmy ich nie rozumieli, możemy je zawsze kochać, mając pewność, że Bóg pragnie naszego dobra. Ta pewność pomoże nam postępować z wewnętrzną wolnością.

Przez całe swoje życie św. Józef troszczył się z ojcowską miłością o Jezusa. Nauczył Go wielu rzeczy jako Człowieka. Przede wszystkim wdrożył go w życie pracy. Ileż jednocześnie nauczył się sam św. Józef, choćby tylko przez patrzenie na tego Chłopca, który był Bogiem! My powinniśmy wszystkiego uczyć się od Jezusa. On sam mówi nam:«uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca» (Mt 11,29). Niech św. Józef pomoże nam kontemplować Jezusa w Ewangelii i Tabernakulum, tak byśmy dzięki matczynemu orędownictwu Maryi stali się bardziej ulegli i pokorni, pełni miłości. W ten sposób, dzięki łasce Ducha Św., w naszych sercach znajdzie się więcej miłości do Boga i innych ludzi.

W ostatnich miesiącach wiele osób zostało dotkniętych epidemią, która szerzy się po całym świecie. Zgodnie z tym, o co prosił nas niedawno Papież, zapraszam Was do «przeżywania tego trudnego momentu z siłą wiary, pewnością nadziei i żarliwością miłości» (Franciszek, 8-III-2020). Zwróćmy się do św. Józefa, prosząc go, by swoją ojcowską troską chronił cały świat.

Z całego serca Was błogosławi

Wasz Ojciec

Rzym, 11 marca 2020 r.